تبریز

آدرس:خ عباسی -تقاطع سیلاب ابتدایی خیابان مناف زاده
شماره ثابت : ۰۴۱۳۶۵۸۵۱۰۱
شماره همراه : ۰۹۱۴۷۳۹۳۹۶۹
تعمیرات لوازم خانگی تکنو سرویس
آقای ارش قصبی بناب

تبریز

آدرس:مرزداران - بازارچه امام
شماره ثابت : ۰۴۱۳۶۳۸۵۸۴۹
شماره همراه : ۰۹۲۱۴۱۴۳۵۶۴
آقای سیامک پوشش